TR EN FR
bayraktar

EKİBİMİZ

Av.Dr. Köksal Bayraktar

Av. Dr. Köksal Bayraktar, 1941’ de Bandırma’da doğdu. 1961’ de Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 1965’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve aynı Fakültede ceza hukuku alanında asistan, 1971’de doktor, 1975’de doçent, 1981’de profesör oldu.


Dr. Bayraktar, 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim kadrosuna girdi. 2005-2007 yılları arasında aynı Fakültenin Dekanlığını yaptı. 2008’de emekliliğinden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçti. Dr. Bayraktar, halen bu Fakülte lisans ve yüksek lisans öğretiminde ceza hukuku dersleri vermektedir.

Dr. Bayraktar, Türk Ceza Hukuku Derneği' nde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevlerinde bulunduğu gibi, Uluslararası Ceza Hukuku Derneği' nin Bilim Kurulu' nda yer almıştır. Aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı 2. Başkanlığını da yürütmektedir.

Dr. Bayraktar, akademik hayatında birçok kitap ve bilimsel çalışmanın yazarı oldu. “ Hekimin Tedavi Nedeni ile Cezai Sorumluluğu”, “ Suç İşlemeye Tahrik”, “ Siyasal Suç”, “Doğum Kontrolünün Ortaya Koyduğu Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları”, ”Türk Hukuk Bibliyografyası”, “İçtihatlar Külliyatı”, “Hukukun Üstünlüğü” Bayraktar’ın doğrudan ya da ortaklaşa yazdığı bazı eserleridir.
Dr. Bayraktar, Güncel Hukuk Dergisinde her ay sürekli makaleler yazmakta ve bu derginin Yönetmenliğini yapmaktadır.

Av. Zülal Bayraktar

Av. Dilek Helvacı

Av. Ender Duranyıldız Uğurlu

Av. Ömer Bayraktar

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2004
 • Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı,2006
 • University of East Anglia, School of Law, L.L.M. in International Commercial and Business Law, 2007
 • İngilizce
 • [email protected]

Av. Burak Candan

Av. Eren Kaptan

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003
 • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı,2008
 • İngilizce, Fransızca
 • [email protected]

Av. Selen Karaçalı

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010
 • İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans Programı, 2013
 • İngilizce, Almanca
 • [email protected]

Av. Dilan Işık

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü, İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2013
 • İngilizce
 • [email protected]

Av. Uğur Güner

Av. Ebru Demiralp

 • Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011
 • Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2012
 • Lyon Lumière Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı, 2013
 • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014
 • İngilizce, Fransızca, İspanyolca
  [email protected]

Stajyerlerimiz

 • Stj.Av. Elif Dönmez
 • Stj. Av. Ecem Gökçe Hoşkan
 • Stj. Av. Ezgi Özdemir